Medlemsgebyr
 
Vedtaget på TIF bestyrelsesmøde d 04. Marts 2010
 
TIF medlemsgebyr opkræves fremover med kr 50,00 een gang årligt for alle aktive medlemmer
og bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
Medlemsgebyret er det samme uanset hvornår et medlem optages.
Medlemsgebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Medlemsgebyret tillægges deltagergebyr ved tilmelding af aktivitet, men kun for 1 aktivitet.
Såfremt du tilmelder dig flere aktiviteter samme år, vil gebyret ikke blive opkrævet igen.
 
Bestyrelsen 
Denne side er drevet af Klubmodul.dk