BETINGELSER

Bestemmelser

 
Medlemsgebyr
 
Vedtaget på TIF bestyrelsesmøde den 4. marts 2010
 
TIF medlemsgebyr opkræves fremover med kr 50,00 een gang årligt for alle aktive medlemmer
og bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
Medlemsgebyret er det samme uanset hvornår et medlem optages.
Medlemsgebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Medlemsgebyret tillægges deltagergebyr ved tilmelding af aktivitet, men kun for 1 aktivitet.
Såfremt du tilmelder dig flere aktiviteter samme år, vil gebyret ikke blive opkrævet igen.
 
Bestyrelsen 

Tinglev Fritidscenter

Nørremarken 44

6360 Tinglev