Velkommen til GYMNASTIK

Gymnastik praktiske oplysninger

 

Covid-19 retningslinjer

 

Retningslinjer gymnastik og fitness

Gymnastikudvalget forholder sig til de nye retningslinjer som er udmeldt af statsministeren og myndighederne den 23.10.2020
 
Vi kan med glæde meddele, at forsamlingsforbud på 10 personer ikke gælder udøvere/gymnaster under 21 år.
Dette betyder, at vi stadig må afvikle vores børnehold som hidtil med max 50 personer.
Fortsat med hensyn til de gældende restriktioner om afstand, afspritning mm
 
Vi er i samråd med trænerne kommet frem til en beslutning om afholdelse af træning.
Voksenholdene har vi været nødt til at dele op i to el flere.
For at alle kan komme til træning har vi om mandagen været nødsaget til at rykke lidt rundt på tiderne.
De berørte hold er blevet kontaktet af trænerne.
 
Vi opfordre til brug af mundbind allerede nu - krav fra den 29.10, når i betræder de indendørs idrætsfaciliteter. Inde på halvgulvet må mundbindet tages af.
Alle fra 12 år bedes bruge mundbind.
 
Vi vil løbende informere jer, hvis der kommer nyt.
 
 

Anbefalinger fra DGI:

- vi søger for sikre træningsforhold med anbefalet afstand (berøring vil ikke kunne undgås ved fx springsituationer
– instruktørerne er opmærksomme på ekstra hånd-afspritning.)

- alle instruktører er instrueret i retningslinjer og vil informere udøverne på holdet.

- alle udøvere skal registreres fra første time med henblik på evt. kontaktsporing.

- alle (udøvere/instruktører) af spritter løbende hænder under træningen.

- redskaber rengøres med sprit under/efter træning.

 

Vores forventninger til medlemmerne:

- bliv hjemme ved mindste tegn på sygdom, eller du har været sammen med en med formodet smitte.

- afsprit hænder når du komme, og igen når du går (der hænger sprit ved indgangen)

- mød først 5 min før træningen starter, og kom omklædt

- vent udenfor hallen til du hentes ind

- lad så vidt muligt dit barn gå selv ind i hallen/mellemgangen (alt efter alder)

- hold afstand – 2 m under fysisk træning

- efter træning forlad omgående området (husk afspritning af hænder)

- udvis alm. hensyntagen (host i ærmet, ingen håndtryk/high five m.m.)

- FØLG instruktørens anvisninger

Tinglev Fritidscenter

Nørremarken 44

6360 Tinglev