Velkommen til GYMNASTIK

Gymnastik praktiske oplysninger

 

Covid-19 retningslinjer

 

Alle skal føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne og vi har et fælles ansvar, hvor vi søger at begrænse risikoen for smittespredning mest muligt.

 

Anbefalinger fra DGI:

- vi søger for sikre træningsforhold med anbefalet afstand (berøring vil ikke kunne undgås ved fx springsituationer
– instruktørerne er opmærksomme på ekstra hånd-afspritning.)

- alle instruktører er instrueret i retningslinjer og vil informere udøverne på holdet.

- alle udøvere skal registreres fra første time med henblik på evt. kontaktsporing.

- alle (udøvere/instruktører) af spritter løbende hænder under træningen.

- redskaber rengøres med sprit under/efter træning.

 

Vores forventninger til medlemmerne.

- bliv hjemme ved mindste tegn på sygdom, eller du har været sammen med en med formodet smitte.

- afsprit hænder når du komme, og igen når du går (der hænger sprit ved indgangen)

- mød først 5 min før træningen starter, og kom omklædt

- vent udenfor hallen til du hentes ind

- lad så vidt muligt dit barn gå selv ind i hellen/mellemgangen (alt efter alder)

- hold afstand – 2 m under fysisk træning

- efter træning forlad omgående området (husk afspritning af hænder)

- udvis alm. hensyntagen (host i ærmet, ingen håndtryk/high five m.m.)

- FØLG instruktørens anvisninger

Tinglev Fritidscenter

Nørremarken 44

6360 Tinglev