SAMVÆRSPOLITIK

Samværspolitik

 
Tinglev IF er en folkelig organisation med det gode idrætsmøde som omdrejningspunkt.
 
Sagt med andre ord betyder det, at deltagelse i TIF`s arrangementer skal give børn, trænere og hjælpere mulighed for:
 
Gode oplevelser i trygge rammer
At have det sjovt og lege sammen med andre
Øget trivsel - styrket socialt samvær
Fysisk og faglig udvikling
Oplevelser af at kunne noget
 
For at sikre gode oplevelser for alle, har TIF udarbejdet en generel samværdspolitik.
Hovedelementerne fra denne er samlet under "holdninger" målrettet trænere og instruktører, der laver arrangementer for børn og unge. 

 

Holdninger: 
 
 I Tinglev IF har vi en holdning til hvordan vil vi være sammen

 - Vores samvær skal være præget af en god omgangstone.

- Respekt for det enkelte barns grænser.

- Respekt for de voksnes grænser.

- Der er altid flere voksne af sted med børn og unge.

- Der er plads til kropskontakt i idrætten, herunder også sejrsknus og en trøstende arm om skulderen. Både børn og voksne har individuelt forskellige grænser for    
  kropskontakt og disse skal respekteres

- Et nej er et nej og alle har ret til at sige fra

- Der skal altid vises respekt for børn og unges blufærdighed, også i omklædnings eller bade situationer.

 

Opførsel på sidelinien og som gæster hos andre:

 - Vi vil være kendt for fairplay og godt humør.

- Ingen negative tilråb hverken til modstandere eller egne aktive.

- Respekt for de regler og rammer der er de steder vi gæster.

 

Kørsel:

- Når vi kører med børn og unge skal alle være fastspændt.

- Vi overholder færdselsreglerne.

 

Alkohol:

- Ingen udskænkning af alkohol til aktive under 18 år.

- Ingen alkohol i forbindelse med aktiv udøvelse af idræt.

 

Doping

- Ingen medicin til raske atleter.

- Ren idræt og konkurrence på lige vilkår.

 

Det skal du også vide:

Som instruktør kan du komme i en situation, hvor du har set eller hørt noget, der ikke helt er som det skal være. Denne viden skal du naturligvis ikke stå alene med.

Følgende er elementer fra TIF`s beredskabsplan som du skal være bekendt med:
- Ser eller hører du noget, så overvej det nøje og skriv ned, hvad du er blevet bekendt med.
- Ved mistanke om overgreb eller krænkelser kontaktes den ansvarlige formand for TinglevIF.
- Formanden kører sagen videre, men du kan tænkes ind i forhold til orientering af forældre og andre involverede.
- Orienter aldrig nogen uden det er aftalt.
- Der er kun 1 person, der udtaler sig i eventuelle sager

  

Skolelærerparagraffen:

Som træner eller instruktør skal du være bekendt med bestemmelserne i den såkaldte ”Skolelærerparagraf - §223 i straffeloven:

”Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Som træner vil de børn vi laver aktiviteter for være betroet til os til undervisning. Denne paragraf gælder også hvis en hjælpetræner på 18 år har et kæresteforhold til en deltager på 17 år.

 

PROCEDURE OG HANDLINGSPLAN FOR BØRNEATTESTER HOS TIF

Pr. 1. juli 2005 blev det lovpligtigt for foreninger at indhente børneattester før de ansætter trænere og instruktører, der skal have vedvarende og direkte kontakt med børn under 15 år

Hos Tinglev IF skal alle der arbejder med børn under 15 år (trænere, hjælpetrænere, instruktører mm) en gang årligt, ved sæsonstart, udfylde en børneattest. Såfremt et hverv påbegyndes efter normal sæsonstart udfyldes børneattesten inden hvervet påbegyndes.

Det er den enkelte udvalgsformand der er ansvarlig for at alle får udleveret og udfylder en børneattest. Børneattesten videregives til foreningens formand der sikrer at attesterne indsendes til Rigspolitiets Juridiske afdeling. Det er alene foreningens formand der er kontaktperson hos TIF i forhold til Rigspolitiet, hvorfor det alene er foreningens formand der orienteres om resultatet af en indsendt børneattest. Såfremt der fra rigspolitiet meddeles TIF at en person ikke må bestride et hverv hvori der er direkte kontakt med børn under 15 år følges nedenstående handlingsplan.

 

Handlingsplan

Foreningens formand orienterer udvalgsformanden i det pågældende udvalg at den pågældende person ikke kan/må bestride et hverv hvor der er direkte kontakt med børn under 15 år.

Foreningens formand tager kontakt til den pågældende person og orienterer personen om følgende:
- Personen kan ikke fortsætte sit hverv hos TIF på baggrund af den udfyldte børneattest.
- Personen må ikke på nogen måde deltage i træningen af børn.
- Personen må ikke være tilstede i omklædningsrum (både i forbindelse med træning og ved ude- og hjemmekampe/stævner)
- Personen må ikke køre med børn under 15 år såfremt kørslen er i TIF regi (kørsel til kampe mm) Såfremt der er yderligere en voksen tilstede i bilen kan der dispenseres.

For at sikre at personen efterlever ovenstående udleveres denne procedure om Samværspolitik i Tinglev IF. Såfremt ovenstående ikke efterleves af personen vil dette medføre en bortvisning fra TIF anlæg

 

TINGLEV AUGUST 2009

 

Tinglev Fritidscenter

Nørremarken 44

6360 Tinglev